Velkommen til Con Brio ApS - Nye veje til bedre resultater. Min vision er at skabe størst mulig effekt mellem mennesker, opgaver og systemer

 

Forretningsudvikling og forretningsplan

Forretningsudvikling er en løbende proces med det mål at gøre det bedste bedre   - uanset om det drejer sig om vækst i omsætning, indtjening, produktivitet, produkter eller noget helt andet. En forretningsplan er det arbejde, der skal gøre forretningsudviklingen konkret og mulig at implementere. En forretningsplan er baseret på en fasemodel, som kan se således ud: indhentelse af data/ fakta - analyse - planlægning - målsætning - strategi - handleplaner - løbende opfølgning og evaluering.

Human Ressource Development

Når strategien er valgt og planen er lavet skal de menneskelige ressourcer i virksomheden udvikles til at arbejde med de enkelte elementer i forretningsplanen.  Ledelsesudvikling øger ledernes evne til at udøve ledelse. Jeg udvikler teams til bedre samarbejde og dermed større effektivitet. Jeg udvikler medarbejdere til at tage ansvar og skabe resultater.

Effektivitet

Kommer "næsten" af sig selv, når de 2 første punkter er opfyldt. "Næsten" fordi effektivitet kræver konsekvens i forhold til at følge værdier, strategier, handleplaner og målsætninger. Konsekvens i forhold til den menneskelige ressource - det at stille krav motiverer og før ansatte nærværende overfor opgaven og arbejdspladsen. Så effektivitet kommer af en fokuseret og effektiv opfølgning.